Leerproblemen

De hele dag gebruiken wij ons hoofd voor het opnemen, verwerken, opslaan en opnieuw gebruiken van informatie. Alles wat wij zien, horen, voelen, denken, ruiken en proeven wordt in ons brein verwerkt en opgeslagen. Iedereen doet dat op zijn eigen manier/ Deze interne strategie ontstaat vaak al op jonge leeftijd.

Ook voor leren heeft iedereen zijn eigen strategie. Wanneer die leerstrategie niet goed werkt, of basisinformatie niet goed is opgeslagen, kan MatriXcoachen helpen.

Door de oude interne strategie te verwijderen en deze te vervangen door een nieuwe strategie die beter werkt, kan de persoon zelf zijn eigen probleem oplossen. Daarna wordt leren makkelijker, informatie wordt beter en gestructureerder opgeslagen, het begripsniveau verbetert en er komt meer structuur in het leren.

Het (opnieuw) automatiseren van het alfabet, de cijfers en tafels betekent een doorbraak bij dyslexie en discalculie. Mensen met dyslexie en dyscalculie leren zichzelf vaak ezelsbruggetjes aan, om toch te kunnen functioneren. Vooral de ezelsbruggetjes die door anderen worden aangedragen, kosten veel extra energie om te onthouden en op te slaan. Op een gegeven moment zit het hoofd zo vol, dat zij het gevoel hebben dat er niets meer bij kan.

Leerproblemen en emotionele problemen gaan vaak hand in hand. Zij kunnen allemaal worden aangepakt door de MatriXcoach. De MatriXmethode biedt ondersteuning bij dyslexie, dyscalculie, concentratiestoornissen, automatiseringsproblemen, aandachtstekort en hyperactiviteit.